Vannastavne aktivnosti

Vannastavne aktivnosti predstavljaju sva angažovanja studenata van redovne nastave. 

Osnovna ideja postojanja vannastavnih aktivnosti kao i njihovog pravilnika jeste da omogući studentu, a i budućem poslodavcu, da nakon završetka bilo kog nivoa akademskih studija ima uvid u to koliko je student tokom studija bio aktivan mimo redovnog pohađanja nastave i polaganja ispita.

Članstvo u studentskim organizacijama, sportske i kulturne aktivnosti, pohađanje kurseva ili seminara koje organizuje fakultet, volontiranje u laboratorijama i raznim manifestacijama neke su od brojnih aktivnosti koje student može pohađati.

Vannastavni bodovi se na našem fakultetu od 2020/2021 školske godine izdaju u vidu potvrda koje student može priložiti pri upisu na više nivoe studija ili prilikom konkurisanja za posao. Student podnosi molbe za dodelu vannastavnih bodova od 1. do 31. oktobra svake školske godine, dok studenti završne godine imaju pravo da molbe podnesu najkasnije mesec dana do diplomiranja. 

Studentski parlament Biološkog fakulteta

Spbf

Studentski parlament Biološkog fakulteta je zvanično studentsko telo  koje zastupa studente, bori se za njihove zahteve, i štiti njihova prava i interese.

 U cilju ostvarivanja interesa studenata Biološkog fakulteta, Parlament ostvaruje saradnju sa drugim organima fakulteta i Univerziteta u Beogradu, sa nadležnim ministarstvima, drugim državnim organima, organizacijama i organima lokalne i gradske uprave, daje mišljenje i predloge nadležnim organima u vezi sa pitanjima koja su od interesa za rad fakulteta i visokog obrazovanja. Parlament ostvaruje saradnju sa drugim studentskim organizacijama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Savez studenata Biološkog fakulteta

SSBIF

Savez studenata Biološkog fakulteta (SSBIF) je udruženje studenata Biološkog fakulteta i član je saveza studentskih organizacija, Saveza studenata Beograda (SSB). 

Savez studenata Biološkog fakulteta se zalaže za prepoznavanje studenata kao značajne komponente društva koja ima pokretačku snagu, poboljšanje njihovog položaja na svim nivoima, kao i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. Takođe se zalaže i za zaštitu životne sredine i očuvanje prirode, kao i za ekološku održivost i njenu promociju.

U okviru SSBIF osnovan je Projektni centar, Humanitarni tim, Tim za marketing, Tim za logistiku i Sportska sekcija Saveza studenata Biološkog fakulteta. Svi studenti Biološkog fakulteta UB su članovi SSBIF.

Centar za naučno-istraživački rad Biološkog fakulteta

CNIRS

Centar za naučno-istraživački rad studenata Biološkog fakulteta (CNIRS BF) predstavlja telo Studentskog parlamenta Biološkog fakulteta (SPBF) osnovano početkom školske 2015/2016. godine.

CNIRS BF kao glavni cilj ima zadatak da omogući zainteresovanim studentima Osnovnih akademskih studija da svoja praktična iskustva steknu kroz laboratorijski i terenski rad pod mentorstvom nekog od naučnika sa Biološkog fakulteta i instituta koji budu sarađivali sa Centrom i da svoje rezultate podele sa drugim kolegama kroz učešće na naučnim skupovima.

Centar podstiče studente na multidisciplinarni rad i iz tog razloga vrlo rado prihvata pozive za saradnju sa kolegama drugih fakulteta. Neki od prethodnih projekata su „Neplodnost“, „Dijagnostika kroz prizmu nauke: Dr.House“, „Forenzika u praksi“ sa medicinskim biohemičarima Farmaceutskog fakulteta i „Otkrića koja su pomerila granice – Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu“  organizovana u saradnji sa kolegama Medicinskog fakulteta.

Biološko istraživačko društvo "Josif Pančić"

BID "Josif Pančić"

Do danas, „BID“ je okupio veliki broj studenata, koji neguju timski duh i druženje, kakvo se još retko gde može sresti. Pozitivna atmosfera, poletnost i entuzijazam izraženi kroz mnogobrojne terenske akcije, predavanja i različite manifestacije koje organizuju, osetni su u svakom deliću ovog društva.

U okviru Biološkog istraživačkog društva „Josif Pančić“ prisutan je veliki broj sekcija (Botanička, Briološka, Mikološka, Entomološka, Arahnološka, Hidrobiološka, Herpetološka, Ornitološka i Teriološka sekcija) kao i mnoštvo nasmejanih ljudi koji širom raširenih ruku dočekuju svakog novog člana, zaljubljenika u prirodu, koji želi da im se pridruži. Najpopularnija aktivnost Društva je svakako Veliki letnji teren u trajanju od desetak dana, koji se svake godine održava na nekoj od planina u Srbiji. 

Ukoliko želite da savladate veštine terenskog rada, doživite divlju prirodu Srbije i steknete mnoštvo novih prijatelja, pozivamo vas da se pridružite Društvu!

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID