OAS

Studijski moduli

Biološki fakultet na godišnjem nivou upisuje 230 studenata na osnovne akademske studije, studijskog programa BIOLOGIJA. Osnovne akademske studije traju četiri godine i obima su 240 ESPB.

Biologija

110 studenata

85 na teret budžeta, 25 na samofinansiranju
45 na teret budžeta, 35 na samofinansiranju

Ekologija

40 studenata

30 na teret budžeta, 10 na samofinansiranju
Po završetku studijskog programa Biologija studenti stiču akademski naziv Diplomirani biolog i imaju znanja i veštine neophodne za rad u svim delatnostima u kojima se primenjuju znanja iz biologije.
ORGANIZACIJA STUDIJA
Studije su organizovane u skladu sa preporukama Univerziteta u Beogradu koje se oslanjaju na sledeće Bolonjske principe: rasterećene programe, jednosemestralne predmete, i opterećenje studenata u okviru 40-to časovne radne nedelje izraženo kroz ESPB.
Studijski program ima module Biologija, Molekularna biologija i fiziologija i Ekologija, a sastoji se od zajedničkih opšteobrazovnih, teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta koji obezbeđuju potrebno znanje iz biologije kao celine, predmeta specifičnih za pojedine module i izbornih predmeta zajedničkih za sve studente. Među izbornim predmetima ponuđeni su i posebni stručno-aplikativni predmeti za specijalizovano tržište rada.
STUDIJSKI PROGRAMI
Studijski program dozvoljava studentima mobilnost između modula, čime je obezbeđena prohodnost ka željenom programu master akademskih studija. Postoji visok stepen podudarnosti programa osnovnih studija biologije između fakulteta u Srbiji koji je postignut međusobnom saradnjom u okviru TEMPUS projekta (JEP 40094-2005 — Higher Education Reform of Biological Sciences), što omogućava i mobilnost na nacionalnom nivou.
Studijski program se izvodi kroz različite oblike teorijske i praktične nastave (predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe) terenski rad, seminarski radovi, stručno-istraživačke projekte, kolokvijume, ispite. Programom nije predviđena izrada završnog rada. Polaganjem poslednjeg ispita student stiče prava koja Zakon predviđa za završene osnovne akademske studije.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID