Biolozi

Sajt studenata

Ne opstaje najjača niti najinteligentnija vrstA, već ona koja se najbolje
prilagođava promenama.

- čarls Darvin

predstojeći događaji

CNIRS ažurno prati i prosleđuje obaveštenja o raspisanim konkursima i stipendijama koje se studentima nude kako od strane domaćih, tako i inostranih institucija i fondacija. Pored redovnih konkursa koje objavljuje MPNTR, Centar prenosi informacije o programima mobilnosti, otvorenim radnim i istraživačkim pozicijama za niže i više nivoe studija, ali i stručnim praksama u nacionalnim i internacionalnim istraživačkim jedinicama.

o fakultetu

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu postoji kao nezavisan fakultet od 1995. godine, iako tradicija predavanja biologije i postojanja bioloških odseka u Beogradu postoji još od 1853. godine – od početka rada Liceja Kneževine Srbije. U toku je realizacija projekta kojim će se obezbediti objekat eksplicitno za Biološki fakultet, s obzirom na to da on trenutno nema svoju zgradu.

Predavanja i vežbe se održavaju na Institutu za fiziologiju i biohemiju, Institutu za zoologiju koji se nalaze na našem spratu zgrade Filološkog fakulteta; Fizičkom fakultetu; Hemijskom fakuletu; Fakultetu za Fizičku hemiju kao i u Botaničkoj bašti „Jevremovac”.

Fakultet pruža obrazovanje za budući nastavni i naučni kadar, i to za tri biološka profila: biologija, molekularna biologija i fiziologija, ekologija i zaštita životne sredine. Studije su organizovane na tri nivoa: osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije. 

SSBIF
CNIRS
Simbioza
BID