Uputstvo za izdavanje diploma

Uputstvo za izdavanje diploma

Diplome se na Fakultetu dele dva puta godišnje i to za Dan fakulteta (septembar) i Dan studenata (april).

PROCEDURA

UVERENJE O DIPLOMIRANJU
Studentu automatski otpočinje procedura izdavanja diplome u momentu kada PODIGNE uverenje o diplomiranju (prilikom zahteva za izdavanje uverenja o diplomiranju student plaća i za izdavanje diplome).
PROVERA ISPRAVNOSTI SVIH PODATAKA
Studenti MORAJU PRE generisanja Diplome i Saplementa u svom elektronskom indeksu da provere ispravnost svih podataka koji će biti vidljivi, a to su:
1. Ime studenta
2. Ime roditelja (čije ime će biti na Diplomi)
3. Prezime studenta
4. Datum rođenja
5. Mesto rođenja
6. JMBG
7. Broj indeksa
8. Datum završetka studija (to je datum odbrane Diplomskog ili Master rada, a za studente bez ovih obaveza datum poslednjeg ispita)
9. Studijski program i modul
10. Datume, ocene i imena nastavnika svih položenih predmeta (datumi polaganja ispita NE MORAJU se poklapati u elektronskom i papirnom indeksu, ali se MORAJU POKLAPATI datumi odbrane Diplomskog ili Master rada, odnosno zadnjeg ispita za studente koji nemaju Diplomski/Master)
11. Naslov Diplomskog/Master rada i imena članova komisije
12. Prosečna ocena
Po završenoj proveri ovih podataka student POTPISUJE da je proverio podatke.
ŠTAMPANJE
Diploma i Saplement se šalju na štampu.
Na kraju, studenti koji do sada nisu zatražili izdavanje Uverenja o diplomiranju, a diplomirali su nisu ni ušli u proceduru za izdavanje diploma, pa se i oni moraju javiti u Studentsku službu.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID