OAS - Upis na prvu godinu

Studijski moduli

Biološki fakultet na godišnjem nivou upisuje 230 studenata na osnovne akademske studije, studijskog programa BIOLOGIJA. Osnovne akademske studije traju četiri godine i obima su 240 ESPB.

Biologija

110 studenata

85 na teret budžeta, 25 na samofinansiranju

Molekularna biologija i fiziologija

80 studenata

45 na teret budžeta, 35 na samofinansiranju

Ekologija

40 studenata

30 na teret budžeta, 10 na samofinansiranju

Koraci do upisa na fakultet

USLOV
U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet
može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
PRIJEMNI ISPIT
Pitanja za prijemni ispit sastavljena su isključivo prema nastavnom programu iz biologije za sva četiri razreda gimnazije prirodno-matematičkog smera.
Kandidati koji su tokom 3. ili 4. razreda srednje škole na republičkim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnim takmičenjima iz Biologije osvojili 1., 2. ili 3. mesto dobijaju maksimalni broj poena na prijemnom ispitu i oslobođeni su polaganja istog. 
RANG LISTA
Redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjeg obrazovanja (maksimalno 40 bodova) i rezultata postignutog na prijemnom ispitu (maksimalno 60 bodova).
KONKURS
Kalendar prijema dokumenata, prijemnog ispita i upisa biće objavljen po objavljivanju zajedničkog konkursa.
Svi drugi uslovi konkurisanja, upisa, rangiranja, upis stranih studenata, prigovora, itd., biće usklađeni sa opštim odredbama zajedničkog konkursa i Statutom i odredbama Fakulteta.
Kandidati prilikom prijave na konkurs treba da predaju:
1. PRIJAVNI LIST;
2. ORIGINALNA DOKUMENTA na uvid;
3. FOTOKOPIJE (ne moraju da budu overene):
– svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole
– diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
– izvod iz matične knjige rođenih
4. DOKAZ O UPLATI NAKNADE za polaganje prijemnog ispita (uplate se vrše isključivo na žiro račun Biološkog fakulteta: 840-1814666-61)
Postoji mogućnost i onlajn prijave na internet stranicama fakulteta, koje će biti blagovremeno postavljene.
UPIS
Broj bodova koji je bio potreban za upis na budžetska i samofinansirajuća mesta na svim modulima :
Visina školarine za državljanje Republike Srbije iznosi 80.000,00 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi 2.500 evra, osim za državljane bivše SFRJ van EU za koje iznosi 160.000,00 dinara. 

dan upisa

Dan upisa

Mesto i termini upisa su uvek istaknuti na sajtu Biološkog fakulteta i sajtu studenata. Sve potrebne obrasce za upis i indeks budući studenti kupuju u studentskoj službi na dan upisa (prijavni list, šv obrazac itd.). 
Kandidat sa rang liste, koji se upisuje na Biološki fakultet, bira koji će modul upisati na sam dan upisa. Da li će kandidat upisati željeni modul sa statusom budžetskog ili samofinansirajućeg studenta, zavisi od njegove pozicije na jedinstvenoj rang listi i želja studenata koji su po jedinstvenoj rang listi ispred njega. 
Na dan upisa, kandidat mora izabrati jedan izborni predmet od ponuđenih u izbornom bloku 1 modula koji želi da upiše, predviđenom za prvu godinu. Takođe, prilikom upisa, kandidat je dužan da osmisli lozinku koju će koristiti za ulazak u elektronski indeks (lozinka sadrži najmanje 8 karaktera, upotrebljeno veliko slovo i broj). 
Mole se budući studenti da zapamte ili zapišu svoju lozinku, budući da se izmena lozinke naplaćuje po cenovniku Biološkog fakulteta ukoliko student istu zaboravi ili izgubi.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID