Biološki fakultet

Univerziteta u Beogradu

o fakultetu

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu postoji kao nezavisan fakultet od 1995. godine, iako tradicija predavanja biologije i postojanja bioloških odseka u Beogradu postoji još od 1853. godine, od početka rada Liceja Kneževine Srbije.
U toku je realizacija projekta kojim će se obezbediti objekat eksplicitno za Biološki fakultet, s obzirom na to da on trenutno nema svoju zgradu.

Predavanja i vežbe se održavaju na Institutu za fiziologiju i biohemiju, Institutu za zoologiju koji se nalaze na našem spratu zgrade Filološkog fakulteta; Fizičkom fakultetu; Hemijskom fakuletu; Fakultetu za Fizičku hemiju kao i u Botaničkoj bašti „Jevremovac".
Fakultet pruža obrazovanje za budući nastavni i naučni kadar, i to za tri biološka profila: biologija, molekularna biologija i fiziologija, ekologija i zaštita životne sredine. Studije su organizovane na tri nivoa: osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije.
SSBIF
CNIRS
Simbioza
BID