Centar za naučno-istraživački rad studenata

Centar za naučno-istraživački rad studenata

CNIRS BF predstavlja telo Studentskog parlamenta Biološkog fakulteta (SPBF) osnovano početkom školske 2015/2016. godine.
CNIRS BF predstavlja telo Studentskog parlamenta Biološkog fakulteta (SPBF) osnovano početkom školske 2015/2016. godine.

O CNIRS BF

U skladu sa Pravilnikom o organizaciji i radu Centra za naučno-istraživački rad studenata Biološkog fakulteta, Centrom rukovodi Upravni odbor na čelu sa Predsednikom. Upravni odbor Centra čini pet članova iz redova studenata i dva člana ispred Biološkog fakulteta. Studentski parlament delegira Predsednika, Zamenika predsednika, Koordinatora za saradnju na nacionalnom nivou, Koordinatora za međunarodnu saradnju i Koordinatora informacionih tehnologija, pri čemu student ne mora biti član Studentskog parlamenta da bi mogao da bude biran za neku od funkcija. Ispred fakulteta jedan član Upravnog odbora je prodekan za nauku i doktorske studije, a Nastavno-naučno veće delegira drugog člana iz redova nastavnog osoblja na fakultetu.

CILJEVI

CNIRS BF kao glavni cilj ima zadatak da omogući zainteresovanim studentima Osnovnih akademskih studija da svoja praktična iskustva steknu kroz laboratorijski i terenski rad pod mentorstvom nekog od naučnika sa Biološkog fakulteta i instituta koji budu sarađivali sa Centrom i da svoje rezultate podele sa drugim kolegama kroz učešće na naučnim skupovima.
Za bolji uvid u aktuelna dešavanja posetite naše stranice :

KONTAKT

UPRAVNI ODBOR

ČLANOVI ISPRED FAKULTETA

Slika 3

Tijana Cvetić Antić

Prodekan za nauku i doktorske studije
tj1

Tanja Jevđović

DOCENT

Članovi iz reda studenata

jovana1

Jovana Jovanović

Predsednik Centra za
naučno-istraživački rad studenata
anjaV1

Anja Vujković

Zamenik predsednika Centra
za naučno-istraživački rad studenata
mkovic1

Matija Ković

Koordinator Centra za
naučno-istraživački rad studenata
IMG-1242 (4)

Maša Marinković

Koordinator Centra za
naučno-istraživački rad studenata
vasa2

Vasilije Živaljević

Koordinator Centra za
naučno-istraživački rad studenata

AKTIVNOSTI

KONKURSI I STIPENDIJE

CNIRS ažurno prati i prosleđuje obaveštenja o raspisanim konkursima i stipendijama koje se studentima nude kako od strane domaćih, tako i inostranih institucija i fondacija. Pored redovnih konkursa koje objavljuje MPNTR, Centar prenosi informacije o programima mobilnosti, otvorenim radnim i istraživačkim pozicijama za niže i više nivoe studija, ali i stručnim praksama u nacionalnim i internacionalnim istraživačkim jedinicama.
Aktuelne informacije o tekućim projektima i radionicama koje sprovode naučne institucije Univerziteta u Beogradu, kao i mogućnosti volontiranja, sastavan su deo obaveštenja o konkursima i stipendijama.
Centar jednom godišnje raspisuje Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova gde studenti imaju priliku da pod nadzorom mentora sprovedu istraživanje na jednom od instituta koji ostvaruje saradnju sa Biološkim fakultetom. Dodatno, Biološki fakultet u saradnji sa Centrom na kraju letnjeg semestra raspisuje i Konkurs za studentske letnje stručne prakse, sa ciljem da studenti tokom višenedeljne prakse steknu iskustvo neophodno za stručno i praktično usavršavanje.

FOTOKONKURS

NAUČNO-POPULARNE MANIFESTACIJE

Promocija nauke je jako važna stoga svake godine uzimamo učešće na naučno-popularnim manifestacijama poput „Sajma nauke“,  i „Organic live festa“.  Postavku pripremaju članovi UO CNIRS sa svim zainteresovanim kolegama uz pomoć profesora Biološkog fakulteta. Praksa je pokazala da su posetioci jako zainteresovani za ono što im predstavljamo tako da je svake godine veliki zadatak ispred nas da opravdamo očekivanja i pripremimo kvalitetnu postavku.
U godišnjem planu Centra se već par godina nalazi „Dan nauke“ koji obeležavamo 10. jula na dan rođenja Nikole Tesle. Cilj projekta je da široj javnosti predstavimo aktuelna otkrića u nauci na što zanimljiviji način tako da je interaktivni sadržaj prilagođen svim uzrastima. Volonteri, studenti Biološkog fakulteta svih nivoa studija, u toku ovog dana koordinišu postavkama i prenose svoje znanje onima kojima biologija nije najbliža oblast. Pored radionica, u Botaničkoj bašti „Jevremovac“, pripremamo naučno-popularna predavanja i stručna vođenja Baštom.

SARADNJE SA DRUGIM FAKULTETIMA

Centar podstiče studente na multidisciplinarni rad i iz tog razloga vrlo rado prihvatamo pozive za saradnju sa kolegama drugih fakulteta. Neki od prethodnih projekata su „Neplodnost“, „Dijagnostika kroz prizmu nauke: Dr.House“ i „Forenzika u praksi“ sa medicinskim biohemičarima Farmaceutskog fakulteta i „Otkrića koja su pomerila granice-Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu“  organizovana u saradnji sa kolegama Medicinskog fakulteta. Na ovakvim projektima studenti u grupama rešavaju zadate probleme oslanjajući se na prethodno stečeno znanje ali i savete kolega iz druge struke.

JOURNAL CLUB

Tokom Osnovnih akademskih studija, mali broj studenata se susreće sa akademskom i naučnom literaturom koja nije obrađena fakultetskim udžbenicima. Veliki procenat studenata se sa načinom pretrage, analize i interpretacije naučne literature prvi put sreće kasno, na višim stepenima studija ili pri zaposlenju. Cilj projekta “Journal Club” je upoznavanje studenata sa prethodno opisanim veštinama neophodnim za njihov akademski razvoj.
Journal Club okuplja ljude radi kritičke evaluacije akademske i naučne literature. Aktivnosti koje se realizuju u okviru ovog projekta pojedincima omogućavaju da budu u toku sa nedavno objavljenom literaturom, unapređivanje veština kritičkog razmišljanja o naučnim pitanjima, kao i dalji prenos znanja. 

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID