Studentski parlament
Biološkog fakulteta

Studentski Parlament Biološkog fakulteta

Studentski parlament Biološkog fakulteta je zvanično studentsko telo  koje zastupa studente, bori se za njihove zahteve, i štiti njihova prava i interese.
Studentski parlament Biološkog fakulteta je zvanično studentsko telo  koje zastupa studente, bori se za njihove zahteve, i štiti njihova prava i interese.

STUDENT PRODEKAN

minasajt1

Mina Đurić

Aktuelni Student prodekan
student.prodekan@bio.bg.ac.rs

PREDSEDNIK PARLAMENTA

Nebojsa Mrdja Photography

Branka Lazić

Aktuelni predsednik Studentskog parlamenta spbf@bio.bg.ac.rs

Članstvo

Parlament čini dvadeset tri člana od kojih su dvanaest izabrani predstavnici svakog modula određene generacije na svakoj od četiri godine predviđene studijskim programom na Osnovnim akademskim studijama, pet su izabrani predstavnici svakog studijskog programa na Master akademskim studijama fakulteta i šest članova su izabrani predstavnici svih studenata Biološkog fakulteta.
Opšti izbori se održavaju jednom godišnje, u aprilu mesecu, kada svaki student Biološkog fakulteta ima pravo da glasa i da se kandiduje za člana Parlamenta. Na Opštim izborima se biraju članovi Parlamenta za narednu školsku godinu, kao i delegat Parlamenta u Studentskom parlamentu Univerziteta u Beogradu. Svake godine studenti Biološkog fakulteta su blagovremeno obavešteni o konkursima vezanim za Parlament, kao i o samom održavanju izbora. Na početku svake školske godine održavaju se Dopunski izbori na kojima se biraju predstavnici modula na prvoj godini akademskih studija i predstavnici Master akademskih studija.

SARADNJE

U cilju ostvarivanja interesa studenata Biološkog fakulteta, Parlament ostvaruje saradnju sa drugim organima fakulteta i Univerziteta u Beogradu, sa nadležnim ministarstvima, drugim državnim organima, organizacijama i organima lokalne i gradske uprave, daje mišljenje i predloge nadležnim organima u vezi sa pitanjima koja su od interesa za rad fakulteta i visokog obrazovanja. Parlament ostvaruje saradnju sa drugim studentskim organizacijama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inostranstvu.

PROJEKTI

PROJEKAT REEVALUACIJE

Važna dužnost Studentskog parlamenta jeste i praćenje vremena koje studenti utroše kako bi svaki kurs položili, kroz Projekat reevaluacije. Najveće zaduženje imaju članovi Komisije za obezbeđivanje kvaliteta u nastavi koju iz redova studenata čine student prodekan, izabrani član i zamenik člana. Oni prate redovnost popunjavanja tabela u kojima studenti iskazuju mišljenje o vremenu koje utroše za savladavanje gradiva i ispunjavanje predispitnih obaveza (pripremanje za praćenje teorijske i praktične nastave i priprema za proveru znanja) na obaveznim kursevima u svakoj nedelji, kao i vreme izdvojeno za pripremu završnog pismenog ili usmenog ispita. Nakon toga sastavlja se izveštaj na osnovu dobijenih rezultata. 
Ovaj projekat je od velikog značaja jer je mišljenje studenata važno prilikom narednih akreditacija, a SPBF ima za cilj da ovakvu aktivnost praćenja uvede kao redovnu praksu. 

STUDENT MENTOR

Studentski parlament Biološkog fakulteta sprovodi projekat Student mentor od 2020/21. akademske godine.
Student mentor predstavlja starijeg kolegu koji pruža pomoć brucošima tokom njihovog novog poglavlja – akademskog života. Tu je da im odgovori i pomaže oko svih pitanja i nedoumica kako u vezi sa radom i funkcionisanjem fakulteta, pa tako i sa pitanjima i nedoumicama iz oblasti studentskog standarda. Prava i obaveze studenta mentora su istaknuti u Pravilniku o radu studenta mentora, a sam rad na projektu je pod pokrovljem Studentskog parlamenta Biološkog fakulteta.

IZDAVAČKA DELATNOST

Časopis ‚‚Simbioza” predstavlja svet informacija biološke zajednice, izlazi kao online glasilo studenata Biološkog fakulteta. Pokrenut je 2010. godine od strane Studentskog parlamenta Biološkog fakulteta, sa ciljem da promoviše Biološki fakultet i aktivnosti u kojima učestvuju studenti Biološkog fakulteta.
Krajem 2020. godine uredništvo časopisa ‚‚Simbioza” pokreće blog sa glavnim ciljem da redakcija proširi svoje znanje biologije široj javnosti. Blog sadrži šest kolumni koje pokrivaju različite sfere biologije. Postoji i kolumna namenjena studentima Biološkog fakulteta gde mogu potražiti različite teme koje se odnose na njih.
Redakciju časopisa čine: glavni i odgovorni urednik, urednici, lektori, autori i tehnički saradnici. Učestvovanje u radu redakcije časopisa studenti stiču različite veštine koje mogu upotrebiti u daljoj karijeri. Osim usavršavanja svojeg znanja iz odabranih oblasti studenti razvijaju sopstveni stil pisanja.

Uredništvo redakcije

antonija3

ANTONIJA AVDALOVIĆ

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK

LENA SARENAC

LENA ŠARENAC

UREDNIK

dor2

TODOR CVETANOVIĆ

UREDNIK

slika1

EMILIJA JOVANOVIĆ

UREDNIK

Uredništvo redakcije

STUDENT PRODEKAN 

Student prodekan je član dekanskog kolegijuma iz redova studenata. Njega bira i razrešava Savet fakulteta na predlog Parlamenta.
Mandat studenta prodekana traje godinu dana, sa pravom reizbora. Pravo kandidovanja za mesto studenta prodekana ima svaki student koji ispunjava sledeće uslove:
Retrospektiva studenata prodekana na Biološkom fakultetu:
2021/    – Mina Đurić (v.d.)
2019/20. – 2020/21. – Jelena Štrbac
2018/19. – Jelena Štrbac (v.d.); Jelena Štrbac
2017/18. – Ana Lojanica (v.d.); Jelena Štrbac (v.d.)
2016/17. – Ana Lojanica
2014/15. – 2015/16. – Milica Novaković
2013/14. –  David Bakić; Milica Novaković
2012/13. – David Bakić
2010/11. – 2011/12. – Bojan Petrović
2009/10. – Ivana Petrović
2008/09. – Nemanja Marjanović
2006/07. – 2007/08. – Veselin Draganić

PREDSEDNIK PARLAMENTA

Studentski parlament Biološkog fakulteta zastupa predsednik Parlamenta.
Stavovi Parlamenta, po različitim pitanjima, iznose se na sednicama Saveta Biološkog fakulteta i Nastavno-naučnog veća, gde predstavnici Parlamenta zajedno sa nastavnim osobljem i dekanskim kolegijumom definišu prava studenata i razmatraju njihove zahteve.
Zvanična adresa SPBF-a je Studentski trg 3/II , 11 000 Beograd, Republika Srbija, sa naznakom „Za Studentski parlament“.
Retrospektiva predsednika SPBF:
2021/    – Branka Lazić
2020/21. – Mina Đurić
2019/20. – Ana Stanković
2018/19. – Ana Stanković
2017/18. – Ana Stanković
2016/17. – Stefan Jakovljević
2015/16. – Valentina Karadžić
2014/15. – Dino Martinić
2013/14. – Milica Novaković ; Dino Martinić
2012/13. – Milica Novaković
2011/12. – Stefan Preković
2010/11. – Jovana Adamović
2009/10. – Stefan Stošić

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID