Savez studenata
Biološkog fakulteta

Savez studenata Biološkog fakulteta

Studentski parlament Biološkog fakulteta je zvanično studentsko telo koje zastupa studente, bori se za njihove zahteve, i štiti njihova prava i interese.
Studentski parlament Biološkog fakulteta je zvanično studentsko telo koje zastupa studente, bori se za njihove zahteve, i štiti njihova prava i interese.

O SSBIF

Savez studenata Biološkog fakulteta (SSBIF) je udruženje studenata Biološkog fakulteta i član je saveza studentskih organizacija, Saveza studenata Beograda (SSB). SSBiF je dobrovoljno, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme i pravni je naslednik SSBiF-a koji je osnovan prvi put 28.06.1994. Organizaciono je povezan sa ostalim Savezima studenata pri Univerzitetu u Beogradu i u okviru svojih programskih aktivnosti sarađuje sa svim udruženjima, organizacijama i zajednicama koje se pridržavaju Ustava i Zakona.
Savez studenata Biološkog fakulteta se zalaže za prepoznavanje studenata kao značajne komponente društva koja ima pokretačku snagu, poboljšanje njihovog položaja na svim nivoima, kao i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka. Takođe se zalaže i za zaštitu životne sredine i očuvanje prirode, kao i za ekološku održivost i njenu promociju.
Svi studenti Biološkog fakulteta UB su članovi SSBiF.
Za bolji uvid u aktuelna dešavanja posetite naše stranice :

KONTAKT

CILJEVI

1. Unapređenje standarda studenata,
2. Obezbeđivanje beneficija za članove SSBiF,
3. Priznavanje studija kao rada,
4. Podizanje svesti mladih i studenata o važnosti neformalnog obrazovanja,
5. Unapređenje nastave i nauke na Biološkom fakultetu,
6. Doprinošenje daljem razvoju i radu Biološkog fakulteta,
7. Promocija bioloških nauka i naučno-istraživačkog rada u oblasti bioloških nauka,
8. Ostvarivanje studentskih prava i obaveza i poboljšanje uslova rada svih studenata Biološkog fakulteta,
9. Povezivanje i integracija studenata Biološkog fakulteta sa studentima drugih srodnih nauka na nacionalnom i internacionalnom nivou,
10. Stručno usavršavanje studenata, podizanje svesti civilnog društva i poboljšanje stanja u oblasti zaštite životne sredine i prirode,
11. Kao i u oblasti ljudskih prava, povećanje participacije mladih u procesima donošenja odluka na svim nivoima,
12. Obezbeđivanje sadržajnijeg i kvalitetnijeg kulturno-zabavnog i sportskog života studenata.
Za bolji uvid u aktuelna dešavanja posetite naše stranice :

KONTAKT

Članstvo

Izvršni organ Saveza studenata Biološkog fakulteta je Upravni odbor koji broji 7 članova. Upravni odbor  donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova.
SSBiF trenutno broji tridesetak aktivnih članova koji su raspoređeni po timovima, u sekciji ili u projektnom centru na osnovu njihove kvalifikacije ili motivacije da se bave određenim aktivnostima u okviru same organizacije ili određenog projekta, akcije koju SSBiF sprovodi. Takođe, svaki student Biološkog fakulteta koji ima želju i motivaciju da se bavi ostvarivanjem ciljeva organizacije može pristupiti radu nekog od timova, sekcije ili centra prijavljivanjem na javni konkurs SSBiF, koji se raspisuje dva puta u toku godine.
PROJEKTNI CENTAR čine iskusniji članovi SSBiF-a koji su prošli obuku iz pisanja predloga projekta. U skladu sa odlukama donetim na Skupštini SSBiF-a članovi projektnog centra, prate konkurse finansijera, osmišljavaju projekte koji se uklapaju plan aktivnosti za naredni period i rade na izradi projektne dokumentacije.
Članovi TIMA ZA LOGISTIKU se bave organizovanjem događaja, edukativnih i svih ostalih neadministrativnih aktivnosti iz polja delovanja SSBiF-a.
Članovi HUMANITARNOG TIMA bave se organizovanjem svih aktivnostima SSBiF-a humanitarnog karaktera, koje mogu biti redovne ili vanredne. Redovne aktivnosti se odnose na sve aktivnosti koje se odvijaju u određeno doba godine, ili na određene vremenske intervale, kao što su skupljanje novogodišnjih paketića za decu bez roditeljskog staranja ili dobrovoljno davanje krvi.
MARKETING TIM ima zaduženje da obaveštava studente o proteklim i aktuelnim aktivnostima SSBiF-a putem sajta studenata, društvenih mreža i svih ostalih glasila.
SPORTSKU SEKCIJU čine sportisti-studenti Biološkog fakulteta, koji nastupaju za Biološki fakultet UB.

UPRAVNI ODBOR

no1

Dino Martinić

Predsednik
Saveza studenata
Biološkog fakulteta
ana 1

Milica Novaković

Generalni sekretar
Saveza studenata
Biološkog fakulteta
minasajt1

Mina Đurić

PR i koordinator Tima za marketing
Saveza studenata
Biološkog fakulteta
filip2

Filip Jeremić

Koordinator Sportske sekcije
Saveza studenata
Biološkog fakulteta
stupar 2

Ana Stupar

Koordinator Humanitarnog tima
Saveza studenata
Biološkog fakulteta
vladana

Vladana Mitrović

Koordinator Tima za logistiku
Saveza studenata
Biološkog fakulteta

PROJEKti

KSB "Simplast"

Kongres studenata biologije “Simplast” predstavlja projekat edukativnog karaktera organizovan od strane Saveza studenata Biološkog fakulteta.
Ovogodišnji Simplast će se održati u Studentskom odmaralištu “Ratko Mitrović” na Zlatiboru, u periodu 9.12 – 13.12.2021. godine. Kongres tradicionalno po šesti put okuplja studente Biološkog i srodnih fakulteta ne samo sa Univerziteta u Beogradu, već i sa drugih Univerziteta u Srbiji. U toku trajanja Kongresa učesnici svih nivoa studija, osnovnih, master, pa čak i doktorskih studija imaju priliku da prisustvuju predavanjima iz najaktuelnijih oblasti bioloških istraživanja, kao i interaktivnim radionicama, a ono što se posebno izdvaja jeste prezentacija studentskih naučno-istraživačkih radova.
Ceo Kongres se organizuje u cilju jačanja biološke zajednice, omogućava učesnicima da od stručnjaka iz bioloških istraživanja saznaju nešto više o najnovijim istraživanjima i na taj način prošire znanja stečena tokom studija i uvide širok spektar oblasti istraživanja u kojima bi mogli da se usavršavaju.

Studenti studentima

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu već nekoliko godina zaredom sprovodi projekat pod nazivom “Studenti studentima”. U okviru istog, studenti sa filološkog fakulteta imaju priliku da budu profesori jezika studentima sa drugim fakulteta Univerziteta u Beogradu, tačnije da drže kurseve jezika koje uče.
Ove godine Biološki fakultet ponovo se pridružio i dao učešće u projektu. Studenti našeg fakulteta imali su mogućnosti da odaberu jezik/e po želji, a od ponuđenih jezika bili su: engleski, nemački, italijanski, francuski, ruski, švedski, kineski i japanski. U samom projektu učestvovalo je pre 100 studenata našeg fakulteta. Nastava na kursevima sprovedena je u drugim semestru tekuće godine od marta do juna, u zavisnosti od količine gradiva koje se predaje.
Zbog aktuelne epidemiološke situacije, svi časovi održani su preko online platformi. Pored klasičnog učenja jezika, učesnici su imali priliku i za dodatna pitanja i konsultacije sa predavačima. Dobijali su redovno zadatke i materijal za rad za svaki čas što je bilo vrlo korisno. Kursevi su veoma uspešno završeni što govore utisci predavača a i studenata.

Galerija KSB "Simplast"

Promocija BF

Formalna online promocija
U cilju promocije Biološkog fakulteta u februaru 2021. godini, održane su dve formalne promocije. Školama su poslati mejlovi sa pozivom i formularom za prijavu na promociju. Promocija je održana u dva dana i svaki prijavljeni učenik je dobio poziv za dan koji mu odgovara. Sam sastanak su održali studenti uz prateću formalnu prezentaciju koja je prethodnih godina bila alat za prezentaciju po školama. Na pitanja na sastanku su odgovarali studenti i prisutni profesori. Za promociju se prijavilo 104 učenika, a pojavilo se nešto više od 50. Jedan online sastanak su održale studentkinje Anja Popović i Ana Čolović, a drugi studenti Aleksandra Jereb i Lazar Bosić. Pored njih, sastancima su neobavezno prisustvovali i ostali studenti koji su učesnici projekta promocije.
Neformalna online promocija
U martu 2021. godina održana je treća online promocija Biološkog fakulteta koja je za cilj imala neformalan razgovor sa profesorima i studentima o Fakultetu. Događaj je reklaminan na društvenim mrežama fakulteta, na Facebook grupi za upis i slati su pojedinačni mejlovi školama. Događaju je prisustvovalo 150 učesnika. U razgovoru su učestvovali prof. dr Tijana Cvetić-Antić, dr Milena Milošević (Institut za fiziologiju i biohemiju „Ivan Đaja“), dr Milorad Vujičić (Institut za botaniku i botanička bašta „Jevremovac“), dr Marija Savić-Veselinović (Institut za zoologiju), Jovo Pokrajac (BID „Josif Pančić), Jovana Jovanović (CNIRS), Antonija Avdalović (Simbioza) i Dunja Pavlović. Ovaj razgovor je trajao sat i po vremena i moglo bi se reći da je srednjoškolcima bio koristan i zanimljiv, šta se primećuje i na osnovu velikog broja pitanja koja su postavljali. Ta pitanja su zabeležena i sačuvana u Google Drive folderu ovogodišnje promocije – može se koristiti za dalje planiranje promocije pošto se izdvajaju pojedine teme koje interesuju učenike.
Razgovor o prijemnom ispitu
U maju 2021. godine je održan još jedan online sastanak na kom bi tema bila isključivo prijemi ispit. U razgovor sa učenicima je organizovala Branka Lazić i u razgovoru je sagovornik bio prof. dr Slaviša Stanković koji je učenicima mogao da pruži informacije iz prve ruke o tome kako će biti organizovan ovogodišnji prijemni. Obuhvaćene su celine: prijava za prijemni, prijemni ispit i procedura prilikom upisa.
Dalji planovi
U planu je još jedan razgovor nekad kasnije neposredno pre početka školske godine i to sa pojedinim nastavnicima koji drže kurseve na prvoj godini OAS. Postoji ideja da se taj razgovor iskoordiniše sa početkom projekta Student-mentor. Takođe, u planu je da se pripremi promotivni video materijal za upis na Biološki fakultet.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID