Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova 2022.

Drage koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je raspisan Konkurs za izradu studentskih naučno-istraživačkih radova za 2022. godinu.

Pravo učešća na Konkursu imaju svi studenti osnovnih akademskih studija Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Student može da konkuriše za najviše dve teme sa obavezno naznačenim prioritetom u elektronskoj prijavi (Prva želja, Druga želja). Tokom jedne školske godine student može učestvovati u izradi jednog studentskog istraživačkog rada. Za prijavljivanje na Konkurs, neophodno je popuniti elektronsku prijavu, preko koje se takođe prosleđuju biografija – CV (do dve A4 strane) i motivaciono pismo (do 350 reči) za izabrane teme.

Molimo vas da tekst Konkursa koji se nalazi u prilogu pročitate pažljivo.

Rok za prijavljivanje je 10. jul 2022. godine. Naknadne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prezentacije istraživačkih grupa koje nude teme za studentske naučno-istraživačke radove možete pronaći na sledećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/1xXdgQePbXzMmDVkvG3Q5Zp64Hvf6G1hD?usp=sharing

Želimo vam puno sreće na Konkursu!

Vaš CNIRS

Konkurs za naučno-istraživačke radove 2022