Menu

Упутство за издавање диплома

Дипломе се на Факултету деле два пута годишње и то за Дан факултета (септембар) и Дан студената (април).

Имајући у виду ове датуме, као и чињеницу да дипломе издаје Универзитет, због чега се све евентуалне грешке морају исправити на време, дефинисана је процедура која се састоји у следећем:

А) Студенту аутоматски отпочиње процедура издавања дипломе у моменту када ПОДИГНЕ уверење о дипломирању (приликом захтева за издавање уверења о дипломирању студент плаћа и за издавање дипломе)

Б) Студенти МОРАЈУ да ПРЕ генерисања Дипломе и Саплемента у свом електронском индексу провере исправност свих података који ће бити видљиви, а то су:

 1. Име студента
 2. Име родитеља (чије име ће бити на Дипломи)
 3. Презиме студента
 4. Датум рођења
 5. Место рођења
 6. ЈМБГ
 7. Број индекса
 8. Датум завршетка студија (то је датум одбране Дипломског или Мастер рада,а за студенте без ових обавеза датум последњег испита)
 9. Студијски програм и модул
 10. Датуме, оцене и имена наставника свих положених предмета (датуми полагања испита НЕ МОРАЈУ се поклапати у електронском и папирном индексу, али се МОРАЈУ ПОКЛАПАТИ датуми одбране Дипломског или Мастер рада, односно задњег испита за студенте који немају Дипломски/Мастер)
 11. Наслов Дипломског/Мастер рада и имена чланова комисије
 12. Просечна оцена

По завршеној провери ових података студент ПОТПИСУЈЕ да је проверио податке и ТАДА СЕ ДИПЛОМА И САПЛЕМЕНТ ШАЉУ НА ШТАМПУ.

На крају, студенти који до сада нису затражили издавање Уверења о дипломирању, а дипломирали су нису ни ушли у процедуру за издавање диплома, па се и они морају јавити у Студентску службу.

 

Go to top