Menu

Услови трансфера

Статутом Универзитета у Београду, чланом 85, ставовима 1 и 2 дефинисано је:

 “На прву годину основних студија може се без пријемног испита уписати студент друге године основних студија другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је положио све испите са прве године, односно остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму на другом универзитету, односно на другој високошколској установи, под условима које прописује факултет”

 “На вишу годину студија може се уписати студент друге високошколске установе, који је стекао право на упис наредне године студија на факултету са којег прелази и који је, на основу признавања положених испита са факултета са којег долази, у могућности да упише предмете наредне године студија на факултету на који прелази у вредности од најмање 37 ЕСПБ бодова”.

 

Go to top