Menu

Упис на више године основних академских студија

Упис на више године студија се врши по формираној ранг листи посебно за сваку генерацију почетком октобра месеца. Формула за рангирање је заснована на успеху у претходној школској години, у обзир узимајући средњу оцену и број положених ЕСПБ. До сада на БФ није било проблема око буџетских места и сви студенти који остваре границу ЕСПБ бодова се упишу на буџет (48 ЕСПБ), односно буде довољно буџетских места будући да се квота повећава за 20% буџетских места од претходне године. Ранг листа првенствено постоји ради боље организације самог уписа и одабира изборних предмета по ранг листи, будући да су места за слушање изборних предмета обично ограничена на 30 студената по предмету. 

Упис на више године студија траје до 7 дана почетком октобара месеца. Редослед уписа је од нижих ка вишим годинама студија (2,3,4,5,6,7,8,9). Место и термини уписа за сваку генерацију су увек истакнути на сајту Биолошког факултета и сајту студента Биолошког факултета након формирања ранг листа крајем септембра или почетком октобра месеца, након закључавања електронског индекса и уноса свих оцена од стране наставног кадра. Дакле, упис никада не може почети пре завршетка октобарског испитног рока. Упис се стриктно врши по редоследу на ранг листама, те Вас молимо да ово правило поштујете и долазите искључиво у свом термину за упис.

Студента, који не може лично да дође на упис, може уписати неко од чланова породице, колега/колегиница итд. али је неопходно да зна све информације есенцијалне за попуњавање обрасца за упис, шифру електронског индекса итд.

Све потребне обрасце за упис студенти добијају у студентској служби на дан уписа. 

На упис је неопходно понети ИНДЕКС! 

Услови уписа у више године студија:

Студенти 1,2 и 3 године студија који остваре 48 ЕСПБ у претходној школској години имају право на буџет у наредној школској години. Студенти који имају мање од 48 ЕСПБ су самофинансирајући студенти. На Биолошком факултету не постоји такозвано падање "године" или обнављање "године" будући да се на овом факултету примењује систем уписивања ЕСПБ бодова, а не студијских година. Студенти на Биолошком факултету на упису у више године студија уписују ЕСПБ бодове, односно предмете коју ће похађати наредне школске године. (На пример. студент Пера Жикић, генерације 2014/15, на упису у школску 2015/16. годину уписаће на пример 71 ЕСПБ који носи одређени број предмета (11 ЕСПБ које није положио у претходној години и 60 ЕСПБ које први пут слуша), осносно другу ГОДИНУ СТУДИЈА, а не другу СТУДИЈСКУ ГОДИНУ која је дефинисана одређеним предметима). 

Самофинансирајући студенти при упису бирају предмете који носе најмање 37 ЕСПБ. 

Буџетски студенти при упису бирају предмете који носе најмање 60 ЕСПБ

Самофинансирајајући и буџетски студенти уписују највише (збир предмета које студент преноси и предмета који су предвиђени за наредну годину студија одн. предмета које студент први пут слуша):

-Упис у 2. годину студија - до 75 ЕСПБ 

-Упис у 3. годину студија - до 75 ЕСПБ

-Упис у 4. годину студија - до 75 ЕСПБ

-Упис у 5,6,7,8 и 9 годину студија - до 75 ЕСПБ

Уколико студент 4,5,6,7,8 или 9 године у току јан/феб испитног рока оствари 25-30 кредита у положеним испитима, биће му омогућено да накнадно на молбу продекану за наставу пре почетка летњег семестра упише још ЕСПБ бодова односно предмета. Ове ЕСПБ бодове студент ће плаћати по регуларној (1333,33 рсд) или повлашћеној цени (500 рсд) по боду, у зависности да ли је предмет неодслушан или одслушан.

НАПОМЕНА:

-студент може уписати одређени предмет (односно може га слушати и полагати предиспитне обавезе), а да претходно није положио предмет који га условљава, али не може изаћи на испит докле год условљавајући предмет не положи.

- уколико збир бодова које студент жели да упише превазилази границу за који бод неће бити проблема, јасно је да се различите комбинације не могу увек уклопити у одговарајућу цифру.

Буџетски студент је у обавези да у школској години упише најмање 60 ЕСПБ (за колико је финансиран од стране Републике Србије) и може уписати предмете које није положио у претходним школским годинама, чије ЕСПБ плаћа по дефинисаној цени за пренете ЕСПБ.

Самофинансирајући студент је у обавези да у школској години упише најмање 37 ЕСПБ.

Школарина за предмете који се уписују први пут је 1333,33 динара за 1 ЕСПБ, што за 60 ЕСПБ износи 80.000 динара.

Школарина за пренете предмете је 500 динара за 1 ЕСПБ. Изузетак од овог правила је Мастер рад који се плаћа само једанпут и његово евентуално преношење у наредну школску годину се не наплаћује. 

ПРЕ САМОГ ДАНА УПИСА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СТУДЕНТ:

- чекира у електронском индексу (секција избор предмета) обавезне и изборне предмете које жели да упише у наредној школској години након што професори закључе унос резултата за октобарски испитни рок (ако на самом упису не буде места на одабраном изборном предмету, студент на лицу места бира неки други изборни предмет)

- попуни електронски ШВ образац који се налази у ел. индексу

- измири сва финансијска дуговања (обрачуната у ел. индексу у делу финансије) за претходну школску годину на рачун Биолошког факултета или на благајни БФ у студентској служби

Go to top