Menu

Упис на специјалистичке академске студије

Биолошки факултет уписаће у школској 2013/14. години на специјалистичке академске студије укупно 20 студената.

Расподела студената по студијским програмима је:

БИОЛОГИЈА МИКРООРГАНИЗАМА 5 самофинансирајућих студената;

ИМУНОБИОЛОГИЈА СА МИКРОБИОЛОГИЈОМ 5 самофинансирајућих студената;

ГЕНЕТИКА 10 самофинансирајућих студената.

 УСЛОВИ ЗА УПИС: завршене студије по Закону о универзитету (2003) или завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова одговарајућег профила (медицинске, ветеринарске, пољопривредне и фармацеутске оријентације).

 Школарина за наше држављане износи 90.000 динара. Школарина за стране држављане износи 3.000 €.

 Календар пријема докумената, пријемног испита и уписа биће објављен по објављивању заједничког конкурса. 

 

Go to top