Menu

Упис на прву годину основних академских студија

Биолошки факултет уписује 230 студената у свакој школској години на основним академским студијама БИОЛОГИЈА.

Расподела студената по модулима је:

БИОЛОГИЈА 110 студената (85 на терет буџета и 25 самофинансирајућих),

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 80 студената (45 на терет буџета и 35 самофинансирајућих) и

 ЕКОЛОГИЈА 40 студената (30 на терет буџета и 10 самофинансирајућих).

Пријаве за упис могу да поднесу лица која су завршила средњу школу у четворогодишњем трајању. Редослед кандидата на јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата постигнутог на пријемном испиту (максимално 60 бодова). Кандидати полажу пријемни испит из Биологије. Питања за пријемни испит састављена су искључиво према наставном програму из биологије за сва четири разреда гимназије природно-математичког смера.

Кандидати који су током 3. или 4. разреда средње школе на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, или на међународним такмичењима из Биологије освојили 1., 2. или 3. место добијају максимални број поена на пријемном испиту без полагања истог.

Школарина за наше држављане износи 80.000 динара. Школарина за стране држављане износи 3.500 €.

Календар пријема докумената, пријемног испита и уписа биће објављен по објављивању заједничког конкурса.

Сви други услови конкурисања, уписа, рангирања, упис страних студената, приговора, итд., биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса и Статутом и одредбама Факултета.

Кандидати приликом пријаве на конкурс треба да предају:

1. ПРИЈАВНИ ЛИСТ; 

2. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид; 

3. ФОТОКОПИЈЕ (не морају да буду оверене):

– сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

– диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

– извод из матичне књиге рођених

4. ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ за полагање пријемног испита (уплате се врше на жиро рачун Биолошког факултета: 840-1814666-61)

 

Након полагања пријемног испита и формирања јединствене ранг листе врши се упис на Биолошки факултет. Место и термини уписа су увек истакнути на сајту Биолошког факултета и сајту студената. Све потребне обрасце за упис и индекс  будући студенти купују у студентској служби на дан уписа (пријавни лист, шв образац итд. ДОПУНИТИ). Кандидат са ранг листе, који се уписује на Биолошки факултет, бира који ће модул уписати на сам дан уписа. Да ли ће кандидат уписати жељени модул са статусом буџетског или самофинансирајућег студента, зависи од његове позиције на јединственој ранг листи и жеља студената који су по јединственој ранг листи испред њега. На дан уписа, кандидат мора изабрати један изборни предмет од понуђених у изборном блоку 1 модула који жели да упише, предвиђеном за прву годину. Такође, приликом уписа, кандидат је дужан да осмисли лозинку коју ће користити  за улазак у електронски индекс (лозинка садржи најмање 8 карактера, употребљено велико слово и број). Моле се будући студенти да запамте или запишу своју лозинку, будући да се измена лозинке наплаћује уколико студент исту заборави или изгуби.

 

Go to top