Menu

Упис на мастер академске студије

Биолошки факултет уписује 200 студената по школској години на мастер академске студије.

Расподела студената по студијским програмима у шк. 2014/15. години је:

БИОЛОГИЈА 80 студената (40 на терет буџета и 40 самофинансирајућих);

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 60 студената (30 на терет буџета и 30 самофинансирајућих);

ЕКОЛОГИЈА 40 студената (20 на терет буџета и 10 самофинансира-јућих);

ПРОФЕСОР БИОЛОГИЈЕ 10 студената (сви на терет буџета) и

ПРОФЕСОР ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 10 студената (5 на терет буџета и 5 самофинансирајућих).

Број буџетских места дефинише Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, и то за сваку школску годину — за шк. 2014/15. годину је предвиђено укупно 105 буџетских места.

Обзиром да је број буџетских места од стране Министарства дефинисан на студијском нивоу, могуће је вишак буџетских места пребацивати са једног студијског програма на други студијски програм. У том смислу, вишак буџетских места се унутар Професорских програма у шк. 2014/15. години прераспоређује тако да је укупан збир 15 буџетских места. Унутар преосталих студијских програма вишак буџетских места се прераспоређује тако да је укупан збир 90 буџетских места.

Пријаве за упис на мастер академске студије могу да поднесу сва лица која су завршила основне академске студије акредитованих факултета у трајању од најмање 240 ЕСПБ и имају најмање 30 ЕСПБ из предмета релевантих за студијски програм (обавезни предмети датог модула са основних академских студија БИОЛОГИЈА Биолошког факултета Универзитета у Београду), односно, за професорске програме интегрално знање из Биологије или Екологије. Приликом пријављивања кандидати се опредељују за један од понуђених студијских програма.

Редослед кандидата на ранг листи на сваком од студијских програма утврђује се на основу општег успеха на основним академским студијама и дужине студирања. Рангирање за буџет се врши на сваком студијском програму појединачно (Биологија, Молекуларна биологија и физиологија, Екологија, Професор биологије и Професор екологије и заштите животне средине). Избор конкретног модула унутар студијског програма ни на који начин не утиче на тип финансирања мастер академских студија.

Школарина за наше држављане износи 80.000 динара. Школарина за стране држављане износи 4.500 €. Школарина је подељена на четири једнаке рате од по 20.000 динара. Прва рата школарине се уплаћује на дан уписа на мастер академске студије.

Трошкови уписа на мастер академске студије у шк. 2014/15. години износе 3.000 динара (индекс, обрасци, центар за развој каријере, осигурање...)

Календар пријема докумената, пријемног испита и уписа биће објављен за сваку шк. годину по објављивању заједничког конкурса.

 

Go to top