Menu

Istraživanje o migracijama studenata

Poštovani,

Obaveštavamo vas da Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlјe.

Cilј istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravlјanje migracijama mladih visokoobrazovanih lјudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povolјnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlјu.

Podaci se prikuplјaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.

Molimo vas da organizujete popunjavanje on line upitnika od strane studenata vaše visokoškolske ustanove i time doprinesete bolјem sagledavanju jednog od gorućih problema u našem društvu.

Popunjavanje upitnika možete organizovati na način koji smatrate najpogodnijim kako bi što veći broj studenata učestvovao u istraživanju (npr. postavlјanjem obaveštenja o istraživanju i linka na naslovnoj stranici vašeg sajta i/ili u saradnji sa studentima – postavlјanjem linka na veb-stranicama Studentskog parlamenta, na forumima studenata, studentskim servisima, facebook stranicama i dr.).

Upitnik je dostupan na sledećoj veb-adresi: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/.

Napominjemo da RZS nikada ne objavlјuje lične podatke koje prikupi tokom svojih istraživanja. Javno mogu biti korišćeni samo podaci svedeni na prosek na nivou kompletnog uzorka.

Unapred vam zahvalјujemo na saradnji.

 

U Beogradu, decembra 2017.

MINISTAR

Mladen Šarčević

MINISTAR

Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Pismo_IstrazivanjeMigracijeStudenata.pdf)Pismo_IstrazivanjeMigracijeStudenata.pdf 287 Kb
Go to top