Menu

5. јун - Светски дан заштите животне средине

ЈКП „Зеленило Београд“ Вас позива на заједничко обележавање Светског дана заштите животне средине

05. јун 2015.год. заштићено подручје „Бањичка шума“ у 10 час.

-окупљање испред кућице ЈКП „Зеленило Београд“ на рубу шуме иза базена на Бањици-

 

Широм света, 5. јуна ће бити обележен Светски дан заштите животне средине на годишњицу одржавања Конференције Уједињених нација у Стокхолму 1972. године посвећене животној средини на којој је усвојен Програм заштите животне средине Уједињених нација (УНЕП). Заштита животне средине подразумева скуп различитих поступака и мера које спречавају угрожавање животне средине с циљем очувања биолошке равнотеже. Под заштитом животне средине се не подразумева само заштита живота и здравља људи већ и очување биљне вегетације и животињског света. Овај дан спаја људе из свих слојева друштва у заједничком настојању да своју животну средину учине чистијом, зеленијом и лепшом, како за себе, тако и за будуће генерације. 

ЈКП „Зеленило Београд“ учествује у обележавању Светског дана заштите животне средине скретањем пажње на заштиту природе у граду и њене орнитофауне. Позивамо да се окупите испред објекта управљача на рубу Бањичке шуме одакле ћемо у краткој шетњи отићи до амфитеатра, наше учионице на отвореном, где ће нам Жељко Станимировић, биолог-орнитолог одржати предавање о птицама Бањичке шуме, а и одговорити на ваша питања о орнитофауни.

Go to top