Menu

Књига предмета

Књига предмета или силабус је каталог свих курсева доступних на једном факултету.

За све изборне и обавезне предмете пише на ком се студијском програму слушају, број ЕСПБ који тај предмет носи, који су условни предмети, циљеве, исход, и садржај тог предмета као и однос поена на предиспитним обавезама

Књигу предмета треба пажљиво ишчитати пре уписа јер се изборни предмети бирају на упису у сваку годину, и могуће их је заменити само у изванредним условима.

КЊИГА ПРЕДМЕТА (ЛИНК) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КЊИГА ПРЕДМЕТА (ЛИНК) - по акредитацији из 2011. године

Go to top