Menu

Изборни предмети

Планом студија на студијском програму Биологија (модули: БИО, МБФ, ЕКО) предвиђено је 7 изборних блокова који су распоређени по годинама студија. У току школовања студент слуша по један изборни предмет из сваког изборног блока (наглашавамо да то не мора бити правило).

Уколико студент, непосредно након уписа, односно пре почетка наставе на изборном предмету који је одабрао жели да промени изборни предмет, може то учинити тако што ће упутити молбу продекану за наставу за промену изборног предмета. Промена изборног предмета на овај начин се наплаћује, а цена је дефинисана Ценовником Биолошког факултета.

Уколико студент у току одређене школске године не положи изборни предмет, он се не преноси у наредну школску годину. У том случају студент на упису у наредну школску годину бира, односно уписује један изборни предмет више из изборних блокова предвиђеним за упис на годину студија на коју се уписује. Студент може уписати исти изборни предмет који није положио у току претходне школске године или неки други изборни предмет у изборном блоку предвиђеном за нижу годину студија, само уколико након уписа млађе генерације на том изборном предмету остане слободних места. Дакле, уколико не положите изборни предмет и не желите да га слушате у наредној школској години, овом процедуром, горе описаном, није неоходно писати молбу продекану за наставу за промену изборног предмета, већ на упису одабрати други изборни предмет.

Go to top