Menu

Условност испита при полагању предмета

За студенте коју су уписали ОАС 2016. и касније:

Условност испита при полагању предмета на Биолошком факултету подразумева следећа правила (списак зависности предмета можете пронаћи у електронском индексу са десне стране):

Студент нема право да на упису упише предмет који је условљен неположеним предметом.

Студенти могу погледати у електронском индексу да ли је неки предмет и на који је начин (односно, којим одређеним предметом) условљен.

Студенти се саветују да примарно посвете пажњу полaгању предмета који условљавају доста других предмета у вишим годинама студија, како би себи што више олакшали студирање и несметано и без бриге полагали предмете који их тек очекују.

За студенте коју су уписали ОАС пре 2016. године:

Условност испита при полагању предмета на Биолошком факултету подразумева следећа правила (списак зависности предмета можете пронаћи у електронском индексу са десне стране):

1. Студент има право да:

-на упису заједно са одређеним предметом који није положио у току претходне шк. године упише и предмет који је условљен тим истим неположеним предметом

-похађа вежбе и предавања и ради све предиспитне обавезе предвиђене за предмет који је условљен одређеним предметом који студент није положио 

2. Студент нема право да:

-полаже писмени или усмени испит на предмету који је условљен одређеним предметом, све док НЕ ПОЛОЖИ ПРЕДМЕТ КОЈИ ГА УСЛОВЉАВА.

Студенти могу погледати у електронском индексу да ли је неки предмет и на који је начин (односно, којим одређеним предметом) условљен.

Студенти се саветују да примарно посвете пажњу полaгању предмета који условљавају доста других предмета у вишим годинама студија, како би себи што више олакшали студирање и несметано и без бриге полагали предмете који их тек очекују.

 

Go to top