Menu

Студент продекан

Студент продекан је члан деканског колегијума из редова студената. Студента продекана бира и разрешава Савет Факултета, на предлог Парламента. Поступак за избор Студента Продекана покреће Парламент на Конститутивној седници и формира Изборну комисију. Изборна комисија оглашава конкурс и у року од 7 (седам) дана прикупља кандидатуре, а након овог рока јавно истиче кандидатуре. Уколико нема пријављених кандидата за Студента Продекана, Изборна комисија поступа по Правилнику. Након 3 дана од дана објављивања кандидатура за Студента Продекана, Председник Парламента сазива седницу Парламента на којој чланови Парламента гласају о избору кандидата за студента продекана. Изабран кандидат је онај за кога је гласала апсолутна већина чланова Парламента.  Уколико се кандидат за студента продекана не изабере у првом кругу гласања, на истој седници чланови Парламента гласају у другом изборном кругу, за једног од два кандидата са највише гласова из првог круга. Изабрани кандидат је онај за кога гласа већина присутних чланова.

Право кандидовања за место студента продекана има сваки студент који испуњава следеће услове:

1) да има статус студента Биолошког факултета више од једне а мање од четири школске године, а да је у том периоду остварио/ла просечно најмање 45 ЕСПБ по окончаној години студирања;

2) да има просек виши од 8 у току досадашњих студија.

Студент Продекан:

1) заступа интересе студената и помаже им у остваривању и заштити њихових права;

2) учествује у раду Савета и Наставно научног већа без права гласа;

3) учествује у раду свих тела и органа Факултета, односно Унивезитета, када се разматрају питања из његове надлежности, и стара се о спровођењу њихових одлука који се односе на услове рада студената, њихова права и обавезе;

4) координира рад студентских организација на Факултету;

5) обавештава студенте о свом раду, раду свих тела и органа Факултета, односно, Универзитета, и другим питањима од интереса за студенте;

6) обавља и друге послове који се односе на студентска питања;

7) за свој рад одговара Студентском парламенту и Савету Факулета;

8) организује, иницира и прати сва дешавања везана за међународну размену студената;

9) подноси извештај Парламенту на последњој седници пред конститутивну седницу новог сазива Парламента.

Мандат Студента Продекана траје годину дана, са правом реизбора. 

 

Актуелни Студент Продекан -  Јелена Штрбац (Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.)

 

Студенти Продекани на БФ:

2017/18. - Ана Лојаница (в.д.); Јелена Штрбац (в.д.)

2016/17. - Ана Лојаница

2015/16. - Милица Новаковић

2014/15. - Милица Новаковић

2013/14. -  Давид Бакић; Милица Новаковић

2012/13. – Давид Бакић

2011/12. – Бојан Петровић

2010/11. – Бојан Петровић

2009/10. – Ивана Петровић

2008/09. – Немања Марјановић

2007/08. – Веселин Драганић

2006/07. – Веселин Драганић

 

Go to top