Menu

Издавачка делатност

Од издавачких делатности Студентског парламента издвајамо часопис „Симбиоза“ основан 2010. године, путем којег се студенти могу упознати са најновијим вестима на Факултету, новим научним достигнућима из области биологије, студентским животом и стипендијама, стручним праксама, као и научним манифестацијама које овај часопис промовише. Степен студентског информисања подигнут је на виши ниво 2013. године, када часопис „Симбиоза“ почиње да излази и у електронској форми добивши свој лого и препознатљив дизајн. Структуру редакције чине студенти основних академских, мастер и докторских студија Биолошког факултета као и сарадници који доприносе раду часописа, а могу јој се прикључити сви заинтересовани студенти који имају смисла за писање, воле да раде у тиму и да истражују. 

Такође, актуелни Информатор Биолошког факултета је припремио Студентски парламент и Савез студената Биолошког факултета.

 


 

Go to top