Menu

Архива

Документа Републике Србије

-Закон о високом образовању у Републици Србији

-Национални оквир квалификација Републике Србије

 

Акти Универзитета у Београду

-Статут Универзитета у Београду

-Правилник о полагању испита на Универзитету у Београду

-Правилник о дисциплинској одговорности студената на Универзитету у Београду

 

Акти Биолошког факултета

-Статут Биолошког факултета

-Правилник о трошковима студија на Биолошком факултету

-Правилник о вредновању ваннаставних активности студената БФ

-Ценовник услуга на Биолошком факултету које нису обухваћене одлуком Владе Републике Србије

-Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну шк. годину основних и мастер студија на Биолошком факултету

-Одлука о трансферу са модула на модул

 

Акти Студентског парламента Биолошког факултета

-Пословник о организацији и раду СПБФ

 

Записници са седница СПБФ, шк. 2016/17. год.

-Записник са конститутивне седнице СПБФ, шк. 2016/17. год.

 

 

Go to top