Menu

Спортско друштво Биолошког факултета

Спортско друштво Биолошког факултета је спортска организација основана ради  обављања спортских активности чланова у области спорта. Спортско друштво је  основано 09.03.2007. године у Београду и тај дан се слави као дан спортског друштва. 

Седиште друштва је у Београду, улица Студентски трг 3, општина Стари град. 

Друштво је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом и Статутом. Рад Спортског друштва је јаван. Чланови спортског друштва су спортисти и друга лица која на задовољавајући начин извршавају задатке и циљеве који проистичу из Статута. 

Спортско друштво у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја конкретног спорта, организује такмичења и остварује друге циљеве и задатке утврђене плановима Спортског друштва и надлежног гранског савеза. Спортско друштво обавља циљеве и задакте који су од значаја за развој спорта и од користи за његове чланове, а нарочито: 

  • обезбеђује услове за бављење спортом студентима Биолошког факултета 
  • заступа спортске интересе чланова 
  • обезбеђује стручну помоћ члановима у унапређивању њиховог рада 
  • издаје публикације о спортским и другим активностима 
  • јача спортски морал и спортски дух студената Биолошког факултета 

Спортско друштво Биолошког факултета Универзитета у Београду је правни следбеник раније постојећих студентских спортских организација које су постојале и представљале интересе студената Биолошког факултета. 

Ради процеса очувања и развоја међусобне сарадње, која доприноси очувању спортских такмичења студената на факултетима Универзитета у Београду, друштво је постало активан члан Универзитетског спортског савеза Београда. 

Спортско друштво Биолошког факултета је активни члан и један од оснивача Заједнице организација студената природних наука (ЗОСПН) - од децембра 2009. године и представља једино легитимно тело у оквиру ЗОСПН за организацију спортско научних скупова студената Биолошког факултета, тзв. Приматијада.

Go to top