Menu

Конкурс за израду студентских научно-истраживачких радова

Управни одбор Центра за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета у складу са чланом 17 Правилника о организацији и раду Центра за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета расписује:

КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ СТУДЕНТСКИХ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Право учешћа на Конкурсу имају сви студенти основних академских студија Биолошког факултета Универзитета у Београду. Студент може да конкурише за највише две теме са обавезно назначеним приоритетом у електронској пријави (Прва жеља, Друга жеља). Током једне школске године студент може учествовати у изради једног студентског истраживачког рада.

За пријављивање на Конкурс, неопходно је попунити електронску пријавупреко које се такође прослеђује биографија (до две А4 стране) и мотивационо писмо (до 350 речи) за изабране теме.

Попуњавање електронске пријаве биће вам потвђено мејлом у виду копије ваше пријаве.

НАПОМЕНА: Уколико студент конкурише за два научно-истраживачка рада (Прва жеља, Друга жеља), неопходно је при попуњавању електронске пријаве послати мотивационо писмо, за сваки рад по једно (два уколико сте изабрали и другу жељу), и у називу фајла назначити које је писмо за који научно-истраживачки радУколико недостаје мотивационо писмо за неки од жељених радова пријава за тај рад ће се сматрати непотпуном (уколико је послато мотивационо писмо за прву жељу, а није за другу жељу, сматраће се да кандидат конкурише само за прву жељу).

Конкурс је отворен за израду студентских научно-истраживачких радова на следеће теме:

Шифра

Наслов теме

Истраживачка јединица*

Име и презиме ментора

Почетак реализације**

018

Црни амернички патуљасти сом у парку природе „Поњавица“

Одсек за биологију и заштиту копнених вода, Институт за мултидисциплинарна истраживања

Др Милица Јаћимовић,
научни сарадник

 

118

Успостављање in vitro културе угрожених дрвенастих врста (оморика, брест) и генетичка анализа ткива

Лабораторија за молекуларну биологију биљака, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

Др Јованка Миљуш-Ђукић,
научни саветник

 

септембар

218

Механизам деловања антимикробних једињења- интеракција са ДНК

Лабораторија за молекуларну генетику и екологију микроорганизама, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство

Др Сандра Војновић,

научни сарадник

 

друга половина августа

318

Испитивање промотивног ефекта одабраних сојева бактерија на раст биљака

Катедра за биохемију и молекуларну биологију,
Биолошки факултет

Др Живко Јовановић,
научни сарадник

 

септембар

418

Испитивање протеинског профила екстракта спора и параспоралних инклузија сојева Bacillus thuringensis са нематоцидном активношћу

Катедра за биохемију и молекуларну биологију,
Биолошки факултет

Др Живко Јовановић,
научни сарадник

 

 

518

Фокална адхезиона катализа (ФКА): анализа експресије, фосфорилације и сплајс транскрипата- потенцијална прогностичка улога и прогресији папиларног тироидног карцинома

Лабораторија за енокринологију и радиоимунологију, Институт за примену нуклеарне енергије

Др Илона Ђорић,
научни сарадник
Др Тијана Ишић Денчић,
научни сарадник

 

618

Експресија БАНЦР као потенцијалног прогностичког маркера папиларног тироидног карцинома

Лабораторија за ендокринологију и радиоимунологију, Институт за примену нуклеарне енергије 

Др Илона Ђорић,
научни сарадник
Др Тијана Ишић Денчић,
научни сарадник

 

Презентације тема које су представљене на 10. Сајму науке можете погледати на линку (да би приступили Google Drive фолдеру са презентацијама, студенти морају бити улоговани преко факултетског налога).

Уколико се презентација одређене теме не налази у фолдеру на линку, то значи да тема није презентована на Сајму науке већ је накнадно пријављена или предавач није имао презентацију током представљања теме.

Рок за пријављивање је 29. јун 2018. године.

Накнадне пријаве неће бити узимане у разматрање. 

По завршетку Конкурса, све пријаве ће бити прослеђене менторима на разматрање и одлучивање. Резултати Конкурса ће бити објављени најкасније до 16. јула 2018. на сајту Биолошког факултета и сајту студената.

Након објављивања резултата, студенти које ментори изаберу за одређене теме биће контактирани од стране чланова Управног одбора Центра за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета за даље инструкције.

УПРАВНИ ОДБОР ЦНИРС БФ

__________________________

* Истраживачка јединица – катедра Факултета и/или лабораторија института у којој студент обавља експериментални рада.
**Уколико је Центру достављен датум почетка реализације.

Go to top