Menu

Konkurs za prijavu za program mobilnosti Incoming student na Charles University in Prague , (Czech Republic)

Na osnovu Interinstitucionalnog sporazuma potpisanog u okviru Erasmus+ KA 1 programa između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Charles University in Prague , (Czech Republic), a prema dogovoru sa partnerskom institucijom, otvoren konkurs za prijavu za program mobilnosti Incoming student na Charles University in Prague , (Czech Republic).

Datum početka prijave kandidata: 24.01.2017. 00:00

Rok za prijavu kandidata ističe: 31.01.2017. 17:00

Rok za dostavljanje rang liste Univerzitetu u Beogradu ističe: 03.02.2017. 17:00

 

Više detalja o raspoloživom broju mobilnosti možete naći na stranici ugovora Charles University in Prague : http://mobion.bg.ac.rs/agreement/87/show

Erasmus+ tim Univerziteta u Beogradu

 

 

 

 

Go to top