Menu

Промоција Биолошког факултета Универзитета у Београду

Пројекат под називом "Промоција Биолошког факултета Универзитета у Београду" спроводе чланови Студентског парламента и Савеза студената Биолошког факултета. Биолошки факултет УБ у потпуности је подржао наш предлог пројекта. У оквиру овог пројекта, организациони тим окупљен овим поводом осмислио је комплетни визуелни идентитет промотивног материјала факултета (брошуре, флајере, постере, банере), као и садржај истих. Оно што је у неку руку најважније, реализацијом овог пројекта Биолошки факултет је добио штампани и електронски информатор који је припремио организациони одбор пројекта уз подршку Управе факултета. Такође, осмишљен је и креиран посебан одељак, односно подсајт "За будуће студенте" на сајту студената Биолошког факултета на којем се ученици средњих школа могу информисати о свему њима важном, а тиче се самог уписа и студија на Биолошком факултету УБ. До сада је посећено више сајмова образовања широм Републике Србије, где су сви заинтересовани ученици могли да се близе информишу о факултету и чују утиске од стране студентских представника. Будући да ће се реализација овог пројекта наставити и до краја 2015. године, предвиђена је посета у осамдесет средњих школа у Републици Србији где ће се одржати презентација о биолошким наукама и условима уписа на наш факултет. Такође, предвиђено је оспособљавање великог монитора и малог монитора испред Студентске службе Биолошког факултета који ће како текући, тако и будући студенти нашег факултета моћи да користе.

Go to top