Menu

СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЗЛАТИБОРУ-ЛИДЕРСТВО И ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА СТУДЕНТСКИХ ПРЕДСТВНИКА

Чланови Студентског парламента и Савеза Студената Биолошког факултета  су и ове године учествовали на традиционалној регионалној студентској Конференцији на Златибору, од  12-16 децембра 2013. године. 

Конференција окупља студентске лидере и представнике свих приватних и државних универзитета и високих школа у Србији, универзитета и високих школа земаља у региону, као и наставнике и професоре и чланове националних престваничких тела (Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Национални савет за високо образовање,...).  Овогодишња конференција је посвећена лидерству и јачању капацитета студентских представника. Учесници конференције су прошли кроз различите обуке вештина и знања (писање пројеката и пројектни менаџмент, сатављање биографије, раговори за посао, презентовање и јавни наступ).

Делегација студената Биолошког факултета је била друга по бројности на конференцији. Највећи број студената нашег факултета је прошао интезивну обуку писања пројеката и пројектни менаџмент, где су кроз писање пројекта на задату тему пролазили кроз реализацију пројектног циклуса.  Након много рада, добијени резултати су више него добри, а наши пројекти су предвиђени за реализацију у 2014. години преко Савеза студената Биолошког факултета. Предавачи који су држали пројектни циклус су пријатно изненађени учинком наших студената и неке колеге су препоручене за сарадњу са различитим невладиним организацијама, у реализацији пројеката тих организација. Сами учесници конференције су јако задовољни квалитетом организованих обука, а сарадња и дружење унутар тима наших студената је служио другим факултетима као пример! 

 

Go to top