Menu

О Центру

Центар за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета (ЦНИРС БФ) представља тело Студентског парламента Биолошког факултета (СПБФ) основано почетком школске 2015/2016. године.

У складу са Правилником о организацији и раду Центра за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета, Центром руководи Управни одбор на челу са Председником. Управни одбор Центра чини пет чланова из редова студената и два члана испред Биолошког факултета. Студентски парламент делегира Председника, Заменика председника, Координатора за сарадњу на националном нивоу, Координатора за међународну сарадњу и Координатора информационих технологија, при чему студент не мора бити члан Студентског парламента да би могао да буде биран за неку од функција. Испред Факултета један члан Управног одбора је продекан за науку и докторске студије, а Наставно-научно веће делегира другог члана из редова наставног особља на Факултету.

ЦНИРС БФ као главни циљ има задатак да омогући заинтересованим студентима основних академских студија да своја практична искуства стекну кроз лабораторијски и теренски рад под менторством неког од научника са Биолошког факултета и института који буду сарађивали са Центром и да своје резултате поделе са другим колегама кроз учешће на научним скуповима.

Поред тога ЦНИРС БФ ће организовати стручно усавршавање и научно-популарне манифестације за студенте свих нивоа студија на Факултету, као и пријем радова за награду Универзитета у Београду за најбољи студентски научно-истраживачки рад у сарадњи са продеканом за науку и докторске студије Биолошког факултета. 

Центар расписује Конкурс, најмање једном у току школске године, са темама научно-истраживачких радова и описом активности које ментори достављају Центру. Конкуришући за неку од понуђених тема студенти могу да добију прилику да савладају основе научно-истраживачког рада, да се упознају са методиком истраживања и писањем научног рада, да развијају критичко размишљање као и да након успешно одрађених експеримената резултате презентују на студентским конференцијама и конгресима. 

 

Чланови Управног одбора

Проф. др Јелена Лозо, продекан за науку и докторске студије
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Проф. др Тања Берић, ванредни професор
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Филип Бошковић, Председник
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Мирјана Латинчић, Координатор за међународну сарадњу
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ана Лојаницa, Координатор за сарадњу на националном нивоу
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Војислав Глигоровски, Заменик председника, ИТ координатор
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Документа за преузимање

Правилник о организацији и раду Центра за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета
Обавештење о оснивању Центра
Конкурс за чланове Управног одбора
Kонкурс за израду студентских научно-истраживачких радова за 2016. годину

Извештај о раду и резултатима рада Центра за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета (школска 2015/16.)
Извештај са Друге седнице Управног одбора Центра за научно-истраживачки рад студената Биолошког факултета шк. 2016/17

Go to top